Fasádní systém

CW 50 je fasádní a střešní systém, který nabízí neomezenou tvůrčí svobodu a maximální průnik světla do interiéru.

Systém nabízí 10 různých stylů s odlišným venkovním vzhledem.Do všech kombinací svislých a šikmých lze začlenit

různé typy otvírek.Značný rozsach systému nabízí variantní technická řešení pro různé typy fasád, jako například

protipožární FP nebo vysoké izolační provedení HI. Více zde

Kontakt

Alurey s.r.o.

Sopotnice 250
561 15 Sopotnice
IČ: 06783759

tel.: 605 419 354
e-mail: info@alurey.cz

© Alurey.cz